Лінійне програмування: рішення задач на замовлення

Задачі з лінійного програмування на замовлення

Виконуємо на замовлення лабораторні роботи з лінійного програмування

Математичну дисципліну, названу «лінійним програмуванням (ЛП)», вивчають у багатьох навчальних закладах нашої країни. Ця наука присвячена теорії і методам вирішення екстремальних задач на множинах n-мірного векторного простору, які задаються системами лінійних рівнянь і нерівностей.

Лінійне програмування – це особливий вид окремого випадку опуклого програмування, яке також є окремим випадком математичного програмування, а разом ЛП – це основа декількох методів вирішення завдань цілочисельного і нелінійного програмування.

Дрібно-лінійне програмування (ДЛП) є узагальненням лінійного програмування: окремий випадок математичного програмування або математична дисципліна, яка присвячена теорії і методам вирішення завдань про екстремуми відносин лінійних функцій на множинах n-мірного векторного простору.

Прийнято розділяти на загальні завдання дрібно-лінійного програмування і спеціальні транспортні завдання і цілочисельні завдання.

Деякі властивості задач лінійного програмування (ЛП) можна трактувати як властивості багатогранників і відповідно формулювати і доводити їх геометрично.

Допомога студентам по ЛП

Робимо завдання по лінійному програмуванню на замовлення. Вирішуємо на замовлення швидко і недорого завдання, нерівності, лінійні рівняння, контрольні роботи та лабораторних роботи для студентів з гарантією високої оцінки.

Наші послуги

Надаємо допомогу в рішенні різних практичних завдань по лінійному програмуванню (ЛП), системному аналізу і математичних методів в економіці (ЕММ) на замовлення:

 1. Вирішуємо завдання ЛП графічним методом (в лінійному програмуванні використовується графічний метод, за допомогою якого визначають опуклі безлічі (багатогранник рішень). Якщо основне завдання лінійного програмування має оптимальний план, то цільова функція приймає значення в одній з вершин багатогранника рішень);
 2. Допоможемо вирішити двоїсті задачі лінійного програмування – задача ЛП, яка виходить з вихідної (пряма задача) завдання наступним чином:
 • Кожна змінна в прямій задачі стає обмеженням двоїстої задачі;
 • Кожне обмеження в прямій задачі стає змінної в двоїстої задачі;
 • Напрямок мети звертається – максимум в прямій задачі стає мінімумом в двоїстої, і навпаки.
 1. Вирішимо завдання по динамічному програмуванню: основний спосіб вирішення таких складних завдань – розбиття на прості підзадачі.
 2. Вирішуємо задачі про призначення угорським методом (окремий випадок транспортної задачі); Ідея цього методу полягає в переході від вихідної квадратної матриці вартості С до еквівалентної їй матриці Се з невід’ємними елементами і системою n незалежних нулів, з яких ніякі два не належать одному і тому рядку або одному і тому ж стовпчику.
 3. Допоможемо вирішити завдання по нелінійному програмування (НП) методом невизначених множників Лагранжа. НП – випадок математичного програмування, в якому обмеженням або цільовою функцією є нелінійна функція;
 4. Рішення ЗЛП в Excel (складання математичної моделі і пошук оптимального рішення за допомогою надбудови «пошук рішення»);
 5. Вирішуємо завдання симплекс-методом (звичайний, з штучним базисом і т.д.); Симплекс-метод є класичним і найбільш опрацьованим методом в лінійному програмуванні та системному аналізі.
 6. Вирішимо транспортну задачу розподільчим методом, методом потенціалів і методом північно-західного кута.
 7. Допоможемо вирішити задачу з цілочисельного лінійного програмування (ЦЛП) – (метод Гоморі, гілок та границь). Вирішуємо завдання математичної оптимізації або здійсненності, в якій деякі або всі змінні повинні бути цілими числами.

Скільки коштують завдання з ЛП?

Ціна індивідуального завдання по лінійному програмуванню починається від 80 грн (для завдання з одним методом вирішення), тобто, припустимо, тільки рішення графічним методом, або складання економіко-математичної моделі та рішення симплекс-методом, або рішення прямої задачі і складання двоїстої.

Але якщо в задачі є багато підпунктів (кілька методів вирішення, економічний аналіз), додаткові питання або велика розмірність (наприклад, більше 4 * 4 для транспортної задачі), то ціна збільшується відповідно до об’єму завдання.

Крім виконання рішення від руки також робимо лабораторні роботи та завдання по лінійному програмуванню в Excel з докладним звітом і в програмах PomWin, QM for Windows, SimplexWin тощо.

Вартість і приклади контрольних робіт із завданнями ЛП

Після виконання контрольної роботи ви отримаєте на електронну пошту файл у форматі Word або PDF, де будуть розписані ваші задачі з рішеннями і поясненнями. Для розуміння середньої ціни надаємо приклади завдання:

Контрольна робота №1 Індивідуальне завдання №2 Практичне завдання №3
2 завдання 1 задача, 5 підпунктів 8 задач
Рішення задач лінійного програмування симплекс-методом. Аналіз рішення при зміні обмежень і цільової функції. Складання математичної моделі, рішення геометричним методом, аналіз оптимального рішення на чутливість, рішення в Excel Графічний метод розв’язання ЗЛП. Симплексний метод розв’язання ЗЛП. Транспортна задача.
9 сторінок 10 сторінок 22 сторінки
300 грн 400 грн 900 грн

Задачі з лінійного програмування на замовлення