Тригонометричні формули: рішення задач, рівнянь, прикладів, виконання контрольних робіт, лабораторних і самостійних

Допомога школярам та студентам з написанням завдань, де є формули тригонометричних функцій.

Короткий зміст:

Тригонометричні формули

Таблиця значень кутів

Графіки тригонометричних функцій

Вирішуємо завдання і пишемо контрольні та самостійні роботи на замовлення

 

Тригонометричні формули

Будь-які співвідношення між синусом, косинусом, тангенсом або котангенсом (основними тригонометричними функціями) задаються тригонометричними формулами. Кількість зв’язків між тригонометричними функціями велика. Тому ми маємо стільки ж тригонометричних формул:

 1. Основні тригонометричні тотожності (основні тригонометричні тотожності – це такі рівності, які встановлюють зв’язок між синусом, косинусом, тангенсом або котангенсом одного кута і дозволяють знаходити будь-яку з цих тригонометричних функцій через відому іншу.);
 2. Парність і непарність (Парність і непарність функції визначає її симетрію. Функція y = f (x) є парною, якщо для будь-якого значення x∈X виконується рівність: f (-x) = f (x). … Графік парної функції також буде симетричний щодо центру координат. Непарною називається функція y = f (x) за умови виконання рівності f (-x) = – f (x).);
 3. Формули додавання і віднімання (формули додавання висловлюють синус, косинус, тангенс і котангенс суми і різниці двох кутів повороту α і b через тригонометричні функції цих кутів.);
 4. Формули подвійного кута (формули подвійного кута служать для вираження синусів, косинусів, тангенсів, котангенсів кута зі значенням 2α, використовуючи тригонометричні функції кута α. )
 5. Формули половинного аргумента (їх ще називають формулами половинного кута) висловлюють синус, косинус, тангенс або котангенс кута α/2 через тригонометричні функції самого кута α, І тим самим являють собою деяку протилежність формулами подвійного кута.);
 6. Формули перетворення суми і різниці у добуток;
 7. Формули потрійного кута (формули, які пов’язують тригонометричні функції кута 3α (синус, косинус, тангенс і котангенс) з тригонометричними функціями кута α.);
 8. Універсальна підстановка через тангенс половинного аргументу (підстановка має на увазі вислів синуса, косинуса, тангенса або котангенс будь-якого кута через тангенс половинного кута. Ця заміна проводиться без коренів, тобто раціонально);
 9. Формули перетворення добутку в суму і різницю.

У кожної формули тригонометричних рівнянь є своє призначення: одні пов’язують тригонометричні функції однакового кута, інші формули пов’язують функції кратного кута, треті формули дозволяють знизити ступінь, четверті формули виражають функції через тангенс половинного кута і ін.

Тригонометричні формули: розв'язання прикладів і задач на замовлення

Купити самостійну роботу з задачами по тригонометрії.

Таблиця значень кутів

Таблиця значенб кутів по тригонометрії

Вирішуємо контрольні та самостійні роботи з тригонометрії

Таблиця значень кутів з тригонометрії

Розв’яжемо контрольні, самостійні та домашні роботи з тригонометрії.

Графіки тригонометричних функцій

Косинусоїд

Таблиця тригонометричних функцій косинусоїд

Виконуємо індивідуальні завдання з тригонометричними формулами косинуса.

Синусоїд

Таблиця тригонометричних функцій синусоїда

Виконуємо домашні завдання з тригонометрії

Тангенсоїд

Таблиця тригонометричних функцій тангенсоїда

Розв’язання задач та прикладів з тангенсами.

Котангенсоїд

Таблиця тригонометричних функцій котангенсоїда

Замовити контрольну, самостійну роботи з тригонометрії.

Вирішуємо завдання і пишемо контрольні та самостійні роботи на замовлення

Виконуємо будь-які практичні роботи, що містять:

 • тригонометричні формули;
 • тригонометричні функції;
 • тригонометричні рівняння;
 • тригонометричні нерівності;
 • тригонометричні тотожності;
 • тригонометричні формули приведення;
 • тригонометричні перетворення.

На всі контрольні роботи ми даємо гарантію 14 днів. Для того щоб безкоштовно дізнатися вартість вашого індивідуального завдання або самостійної роботи, досить нам скинути запит на прорахунок ціни.

Тригонометричні формули