Щоденник практики

Короткий зміст:

Практика студента як важлива складова навчального процесу

Етапи проходження практики студентів

Щоденник практики на замовлення

Замовити звіт з практики та щоденник виробничої практики студента

Практика студента як важлива складова навчального процесу

Навчальна практика студентів – важлива складова частина навчального процесу, в результаті якого здійснюється підготовка студентів до професійної діяльності.

В процесі проходження практики студенти закріплюють і поглиблюють теоретичні знання, отримані ними у вищому навчальному закладі, набувають компетенції, практичні навички, вміння і досвід самостійної професійної діяльності.

Видами практики студентів у вищих навчальних закладах, які освоюють основні професійні освітні програми вищої освіти – програми бакалаврату, програми спеціалітети, програми магістратури, є: навчальна практика і виробнича практика.

.Якщо стандартом передбачений захист випускної кваліфікаційної роботи, то в складі виробничої практики обов’язково проводиться переддипломна практика.

Конкретний тип навчальної та виробничої практики, передбаченої вищим навчальним закладом, встановлюється відповідно до освітнього стандарту відповідного напряму підготовки бакалаврів / спеціалістів / магістрів.

Практика проводиться в наступних формах:

а) у безперервний спосіб – шляхом виділення в календарному навчальному графіку безперервного періоду навчального часу для проведення всіх видів практик;

б) дискретно:

 • за видами практик – шляхом виділення в календарному навчальному графіку безперервного періоду навчального часу для проведення кожного виду практики;
 • за періодами проведення практик – шляхом чергування в календарному навчальному графіку періодів навчального часу для проведення практик з періодами навчального часу для проведення теоретичних занять.

Можливо поєднання дискретного проведення практик за їх видами і за періодами їх проведення.

Терміни проведення практики встановлюються університетом відповідно до навчального плану за відповідним напрямом підготовки (спеціальністю), календарним навчальним графіком на поточний навчальний рік.

Терміни проміжної атестації з практики встановлюється програмою практики.

Формою проміжної атестації всіх видів і типів практик є залік з оцінкою ( «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»).

 • Допомога студентам з проходженням практики та виконанням звітів по практиці: переддипломна практика, виробнича практика, навчальна практика, ознайомча практика, технологічна практика, консультативна практика, НДРС (науково-дослідницька робота студента);
 • Звіти по переддипломної, виробничої та навчальної практики «під ключ»;
 • Допомога студентам з організацією практики, друку;
 • Підвищення унікальності звіту по практиці;
 • Оформлення презентації для звіту по виробничій практиці. Інше (щоденник практики, відгук, рецензія тощо).

Щоденник практики

Етапи проходження практики студентів

Підготовчий етап: Проводяться збори з організації практики: знайомство учнів з цілями, завданнями, вимогами до практики і формою звітності; розподіл завдань; інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки.

Всі студенти перед початком практики повинні отримати на кафедрі направлення на практику, пройти інструктаж про порядок проходження практики та з техніки безпеки.

Після прибуття в організацію студенти проходять інструктаж з протипожежної безпеки та охорони праці, проходять ознайомлення з організацією (місцем проведення практики). Студенти знайомляться з правилами внутрішнього трудового розпорядку на підприємстві, виконання яких студенти підтверджують розписом у відповідному журналі, вивчають нормативно-технічну документацію.

Кожна навчальна практика студента повинна починатися зі знайомства учнів з роботою підприємства. Для цього рекомендується керівникам практик від підприємства провести виробничу екскурсію. Студенти вивчають технологічну схему підприємства, а потім їх розподіляють на те чи інше робоче місце. Проходить ознайомлення учнів з робочим місцем і посадовими інструкціями. Робоче місце визначається керівником практики від ВНЗ за погодженням з керівником від виробництва і начальником цеху підприємства.

При наявності в організації вакантної посади, робота на якій відповідає вимогам до змісту практики, з студентами, які навчаються може бути укладений строковий трудовий договір про заміщення такої посади.

Практична робота: Виконання індивідуальних завдань, збір практичного матеріалу.

Час, відведений на окремі розділи практики, уточнюється при складанні календарного плану безпосередньо на підприємстві керівника- ми практики від вузу і підприємства.

Підготовка звіту: Обробка матеріалів практики, підбір і структурування матеріалу для розкриття відповідних тем для звіту. Оформлення звіту. Надання звіту керівнику.

На заключному етапі практики який навчається повинен узагальнити матеріал, зібраний в період проходження практики, визначити його достатність і достовірність, оформити звіт по практиці. Після закінчення практики керівник практики від організації робе на того, хто навчається характеристику.

По завершенні практики учні в останній день практики представляють на кафедру звітну документацію по практиці (Щоденник практики, індивідуальне завдання, робочий графік і звіт за результатами проходження практики)

Атестація за підсумками всіх видів і типів практики проводиться на основі експертної оцінки діяльності студента, на підставі звіту студента про проходження практики, щоденника практики.

Експертна оцінка результатів освоєння компетенцій проводиться керівником практики (або узгоджена оцінка керівника практики від вашого ВНЗ і керівника практики від організації).

До захисту практики допускаються студенти, які своєчасно і в повному обсязі виконали програму практики і в зазначені терміни, які представили всю звітну документацію.

Формою проміжної атестації всіх видів і типів практик є залік з оцінкою ( «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»).

Студенти, які не виконали програму практики без поважної причини, вважаються тими, хто має академічну заборгованість.

Виконані звіти з практики після їх захисту здаються на кафедру для зберігання. Після закінчення встановленого терміну зберігання списуються за актом і знищуються.

Захист звіту про проходження практики може здійснюється публічно, тобто на неї можуть бути запрошені представники з професорсько-викладацького складу, роботодавці, за участю керівника практики і в присутності студентів, допущених до захисту.

 Студент коротко характеризує у вигляді доповіді виконання практичних завдань відповідно до місця проходження практики, індивідуальне завдання, мету і основний зміст звіту практики, послідовно і відповідає на зауваження і додаткові питання керівника.

Щоденник практики на замовлення

Багато студентів не знають, як правильно заповнювати щоденник проходження практики. На нашому сайті ви можете ознайомитися з докладною інструкцією щодо заповнення таких щоденників. Так як багато викладачів не дають таких прикладів студентам, і учням доводиться все шукати через інтернет самостійно або замовляти в спеціалізованих агентствах.

Навчальна практика проводиться з метою отримання первинних професійних умінь і навичок. Виробнича практика проводиться з метою отримання професійних умінь і досвіду професійної діяльності

Щоденник навчальної практики та щоденник виробничої практики студента – це одне і те ж словосполучення, написане різними словами. Зразок щоденника практиці ви можете скачати на нашому сайті.

Щоденник практики студента, що включає в себе найменування виконуваних робіт, відгуки керівників практики від підприємства і вищого навчального закладу про роботу студента в період практики з оцінкою рівня та оперативності виконання ним завдання по практиці, ставлення до виконання програми практики тощо

Щоденник практики студента відображає якість роботи студента під час проходження практики в організації. Щоденник є документом, за яким навчається підтверджує виконання програми практики.

Після закінчення практики щоденник завіряється печаткою організації, де проходив практику студент. Щоденник додається до звіту з практики і здається для перевірки керівнику:

 • Індивідуальне завдання.
 • Робочий графік (план) проведення практики.
 • Звіт за результатами проходження практики студента, що включає текстові, табличні і графічні матеріали, що відображають рішення передбачених завданням на практику завдань.

У звіті наводиться аналіз поставлених завдань; вибір необхідних методів і інструментальних засобів для вирішення поставлених завдань; результати вирішення завдань практики; загальні висновки з практики.

Щоденник практики

Замовити звіт з практики та щоденник виробничої практики студента

У нас ви можете замовити такі послуги:

 • Замовити написання звітів по виробничій практиці;
 • Замовити написання звітів з переддипломної практики;
 • Замовити написання звітів по навчальній практиці;
 • Замовити заповнення щоденника з практики перекладача;
 • Замовити заповнення щоденника з практики економіста;
 • Замовити заповнення щоденника з практики юриста вчителя;
 • Замовити заповнення щоденника з практики туризм;
 • Замовити заповнення щоденника з практики психолога;
 • Заповнення щоденника з практики бухгалтера;
 • Замовити заповнення щоденника з практики медсестри;
 • Замовити заповнення щоденника з практики в банку;

Щоденник практики

Допомога студентам в навчанні

Працюємо з усіма містами України: Київ, Кривий Ріг, Дніпро, Харків, Миколаїв, Одеса, Кропивницький, Полтава, Запоріжжя, Луцьк, Рівне, Кривий Ріг, Суми, Миколаїв, Вінниця, Чернігів, Житомир, Черкаси, Львів, Івано-Франківськ, Чернівці, Хмельницький, Ужгород, Луцьк.

ГРАФІК РОБОТИ
З 10-00 до 22-00 з ПН по ПТ,
З 10-00 до 16-00 СБ
Неділя – вихідний
А якщо серйозно – сайт працює до останнього відвідувача!!!
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.