Прикладна механіка

Прикладна механіка

«Прикладна механіка» (для студентів 1 курсу заочної форми навчання та слухачів другої вищої освіти напряму підготовки 6.050702 “Електромеханіка”) / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: Е. В. Лукіна. – Х.: ХНАМГ, 2011. – 23 с. Завантажити безкоштовно.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.