Курсова робота на замовлення з охорони праці Замовити курсову з охорони праці Охорона праці – це комплексна інженерна дисципліна, яка розглядає практичні і теоретичні питання, які пов’язані з попередженням виробничого травматизму, отруєнь, аварій, професійних захворювань, катастроф, вибухів і пожеж. Аналізу проблем охорони праці присвячені медичні, технічні та юридичні дисципліни: гігієна праці; інженерна психологія; інженерна екологія; пожежна безпека; виробнича санітарія; промислова токсикологія; техніка безпеки; електробезпека і інші. На сьогодні «Охорона праці» як наукова дисципліна покликана інтегрувати на загальній методичній основі в…