«Німецька філологія», «Методика навчання німецької мови»

Курсові роботи на замовлення: «Німецька філологія», «Методика навчання німецької мови»

«Німецька філологія», «Методика навчання німецької мови»

Допоможемо студентам написати курсову роботу з дисциплін: «німецька філологія» та «методика навчання німецької мови». Замовити курсову по німецької філології можете, відправивши запит на електронну пошту або заповнивши форму замовлення.

Навчання за спеціальністю «Німецька філологія» та «Методика навчання німецької мови» сприяє досягненню основних знань і компетенцій в чотирьох навчальних напрямках: стародавня німецька література, нова німецька література, мовознавство, німецький як іноземна мова.

Студенти отримують базову кваліфікацію для роботи в науці, дослідженнях і викладанні, що в майбутньому дає великі можливості у виборі професійної діяльності.

Під час вивчення німецької мови на передній план виходить практичне оволодіння німецькою мовою, тобто формування у студента вміння говорити відповідно до мовної ситуації.

Завдання викладача полягає в тому, щоб активізувати пізнавальну діяльність студентів в процесі навчання німецької мови.

У зв’язку з різноманіттям варіантів навчання і навчальних засобів зростають вимоги до професійної підготовки викладача німецької мови, якому в нових умовах необхідно знайомство з різними методичними системами. Величезну роль тут грають стажування в Німеччині і обмін досвідом з колегами.

Хороший вчитель повинен бути професійно компетентним людиною і вміти правильно передавати знання німецької мови своїм підопічним, методично грамотно організовувати цей процес.

Перелік ВНЗ для яких виконуємо курсові роботи з німецької мови:

Київський національний лінгвістичний університет (КНЛУ)

Кафедра німецької філології КНЛУ забезпечує викладання практики і теорії німецької мови для студентів I-V курсах денного і заочного навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями “бакалавр”, “спеціаліст”, “магістр”, на відділенні післядипломної освіти та екстернату: читання лекцій, проведення практичних занять з німецької мови, введення в німецьке мовознавство, теоретичної граматики німецької мови, з порівняльної типології німецької та української мов, з лексикології німецької мови, по стилістиці німецької мови, по теорії і практиці переклада, з історії німецької мови. Крім того, читаються авторські курси для бакалаврів, спеціалістів і магістрів.

Викладачі кафедри німецької філології керують педагогічною практикою студентів IV і V курсів денної і заочної навчання, і магістерської практикою.

Національний університет біоресурсів і природокористування України – НУБіП України Спеціальність: 035 Філологія Німецька мова

Німецька мова належить до п’яти найпоширеніших мов світу. Їм володіють близько 120000000 громадян різних країн. Німецька мова є державною мовою Німеччині, Австрії, Ліхтенштейну, Швейцарії, Бельгії та Люксембургу; частково офіційною мовою в Данії, Італії, Угорщини, Румунії. 32% громадян країн Європейського Союзу можуть спілкуватися на німецькій мові. Німецька мова є мовою національних меншин в 33 країнах світу.

ХНПУ імені Г.С. Сковороди Кафедра німецької філології обслуговує: факультет іноземної філології, український літературний факультет, факультет заочного навчання, де німецька мова вивчається як спеціальність:

– німецька мова / англійська мова;

– англійська мова / німецька мова;

– українська мова та література / німецька мова;

– німецька мова.

• факультети, де німецька мова вивчається як загальноосвітня дисципліна;

• структурний підрозділ, існує при університеті – інститут післядипломної освіти, спеціальність “Німецька мова”.

При кафедрі існує аспірантура за фахом “Германські мови”.

Спілкування студентів і викладачів з носіями німецької мови сприяє підвищенню рівня викладання і вивчення німецької мови як спеціальності.

Перелік дисциплін:

1. Практика усного та писемного мовлення
2. Практична фонетика
3. Практична граматика
4. Лексикологія німецької мови
5. Історія німецької мови
6. Методика викладання німецької мови
7. Теоретична граматика німецької мови
8. Теорія і практика перекладу
9. Країнознавство
10. Література Німеччини
11. Теоретична фонетика
12. Стилістика німецької мови
13. Німецька мова (друга іноземна)
14. Загальнотеоретичний курс II (німецької) мови
15. Спецсемінар з ІІ іноземної мови (німецької) «Теорія і практика перекладу»
16. Спецсемінар з I іноземної мови (німецької) «Країнознавство Австрії, Швейцарії, Люксембургу та Ліхтенштейну»
17. Спецсемінар з I іноземної мови (німецької) «Основи тестології»
18. Спецсемінар з I іноземної мови (німецької) «Методика навчання іноземних мов»
19. Спецкурс з I іноземної мови (німецької). «Труднощі німецької мовного спілкування»
20. Спецкурс з літератури та іноземної мови (німецької)
21. Спецсемінар з I іноземної мови (німецької) «Основи німецької фразеології»
22. Актуальні проблеми германістики
23. Методика і методологія наукових досліджень
24. Методика викладання іноземної мови у вищій школі
25. Порівняльна типологія української та іноземних мов

Львівський національний університет імені Івана Франка Кафедра німецької філології є важливим центром германістики в Україні. Його історія починається в 1784 році, коли професор Л.Умляуф заснував перший німецький семінар у Львівському університеті.

вВідомства

•    Класична філологія
•    Англійська філологія
•    Іноземні мови для природознавства
•    Іноземні мови для гуманітарних наук
•    Французька філологія
•    Німецька філологія
•    Міжкультурна комунікація та переклад
•    Перекладознавство і контрастивна лінгвістика імені Григорія Кочура
•    Світова література

Ужгородський національний університет є одним з класичних університетів України, акредитованих за IV (вищим) рівнем акредитації (сертифікат серії РД – IV №0753932). Кафедра німецької філології забезпечує підготовку претендентів вищої освіти за освітніми сходами «бакалавр» і «магістр». Випускники можуть працювати вчителями та викладачами гімназій, коледжів, вищих навчальних закладів, а також перекладачами, секретарями-референтами, зокрема в митній і податковій службах тощо
Нормативні дисципліни:
1. Фонетика основної іноземної мови
2. Вступ в спецфілологію
3. Вступ в перекладознавство
4. Практика усного та письмового перекладу
5. Переклад ділового мовлення
6. Історія та лінгвокраїнознавство другої іноземної мови
7. Лексикологія і стилістика другої іноземної мови
8. Основна іноземна мова
9. Розділи поглибленого вивчення основної іноземної мови
10. Друга іноземна мова
11. Теорграматика основної іноземної мови
12. Лексикологія основної іноземної мови
13. Історія основної іноземної мови
14. Стилістика основної іноземної мови
15. Лінгвокраїнознавство основної іноземної мови
16. Методика викладання іноземної мови
17. Фонетика другої іноземної мови
18. Теорграматика другої іноземної мови
19. Порівняльна граматика української та німецької мов
20. Порівняльна стилістика української та німецької мов
21. Порівняльна лексикологія української та німецької мов
22. Порівняльна фонетика української та німецької мов
23. Методика викладання іноземних мов і літератури у вищій школі
24. Соціолінгвістичні основи перекладу
25. Проблеми міжкультурної комунікації
26. Сучасні тенденції навчання іноземних мов у вищій школі Німеччини
27. Теорія і практика перекладу
28. Основи теорії мовної комунікації
29. Ділова іноземна мова
30. Професійна етика
31. Наукова мова
32. Міжкультурна комунікація

33. Наукові семінари з теоретичних дисциплін

Курси на вибір:
1. Проблеми словотвору в сучасній німецькій мові
2. Переклад ділового мовлення
3. Усний переклад та його функції
4. Лексико-граматичні аспекти аналізу тексту
5. Проблеми сучасних німецьких ономастичних досліджень
6. Актуальні проблеми сучасної лінгвістики
7. Проблеми соціолінгвістики
8. Етнолінгвістичні аспекти мультикультуралізму
9. Письмовий переклад
10. Особливості розвитку лексичного складу сучасної німецької мови
11. Основи німецького наукового письма
12. Мовностилістичний аналіз художнього тексту
13. Основи синхронного перекладу
14. Письмовий переклад
15. Лінгвокомунікатівні особливості мов світу
16. Актуальні питання невербальної комунікації

Крім написання курсових робіт з німецької філології також пишемо інші студентські роботи:

  • Контрольні роботи на замовлення;
  • Написання рефератів;
  • Самостійні роботи на замовлення;
  • Виконуємо практичні завдання:
  • Дипломні роботи на замовлення;
  • Пишемо наукові статті;
  • Відповіді на екзаменаційні квитки;
  • Виконуємо рішення тестів та ін.

Оформити замовлення на написання курсової з методики навчання німецької мови:
«Німецька філологія», «Методика навчання німецької мови»

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.