Допомога студентам: розрахунки у MathCad на замовлення

Виконуємо обчислення у програмі MathCad (розв’язання алгебраїчних рівнянь, транспортні задачі)

MathCad

Програма MathCad  – це універсальна система, яка пристосована до роботи з формулами, числами, текстами і графіками. MathCad дозволяє застосовувати при проведенні розрахунків математичні формули в їхньому звичному виді і вирішувати будь-яку математичну задачу в символьному або в чисельному вигляді. Можливості програми MathСad використовуються в таких галузях:

 • графіки і розрахунки математичних задач у машинобудуванні;
 • проведення економічних розрахунків;
 • проведення бухгалтерських розрахунків;
 • проектування електричних схем (електротехніка та електротехнології);
 • розв’язуємо транспортні задачі, рішення задачі Коші.

Програма MathCad є універсальною математичною системою, що дозволяє здійснювати будь-які обчислення в їхньому звичному алгебраїчному вигляді.

Допомога в навчанні

Ми можемо розв’язувати системи алгебраїчних рівнянь із змінними невисоких степенів які спеціально підібрані в підручнику. Чисельно ж можна розв’язати будь які алгебраїчні рівняння. Досвід показує, що простіші системи лінійних алгебраїчних рівнянь (СЛАР) краще розв’язувати символьно, а більш складні – чисельно. Рідше – трапляються складні алгебраїчні рівняння, які досить важко розв’язати чисельно і символьно, тоді використовують графічний метод розв’язання рівнянь. Він є досить трудоємким, але забезпечує точність не гіршу ніж чисельний процесор. Для цього використовують інструменти панелі Graph.

Наші послуги:

Допомагаємо студентам за таким напрямками:

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПАКЕТА MathСad. ПРОСТІ АРИФМЕТИЧНІ РОЗРАХУНКИ:

 1. Загальні положення зведення пакета ;
 2. Прості арифметичні обчислення

ТАБУЛЮВАННЯ ФУНКЦІЙ. ФОРМАТУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ. ПОБУДОВА ГРАФІКІВ ФУНКЦІЙ:

 1. Табулювання функцій;
 2. Форматування результатів;
 3. Побудова графіків функцій у декартовій системі координат;
 4. Побудова графіків у полярній системі координат;
 5. Побудова графіка функції двох змінних.

ВЕКТОРИ І МАТРИЦІ:

 • Матрична форма розв’язання системи лінійних алгебраїчних рівнянь (СЛАР);
 • Розв’язання задач лінійної алгебри в середовищі Mathcad.

ІНТЕРПОЛЯЦІЯ ФУНКЦІЙ:

 1. Лінійна інтерполяція;
 2. Кубічна (сплайн) інтерполяція.

ОБЧИСЛЕННЯ ОПЕРАТОРІВ У MathCad:

 1. Оператори обчислення суми і добутку;
 2. Обчислення похідних;
 3. Похідні більш високого (n-го) порядку;
 4. Обчислення інтегралів.

ПОШУК ЕКСТРЕМУМІВ ГЛАДКИХ ФУНКЦІЙ;

ДОПОМОЖЕМО РОЗВ’ЯЗАТИ РІВНЯННЯ І СИСТЕМИ РІВНЯНЬ:

 1. Розв’язання рівнянь на замовлення;
 2. Розв’язання систем лінійних рівнянь в середовищі MathCad;
 3. Аналітичне розв’язання рівнянь;
 4. Чисельне розв’язання рівнянь;
 5. Знайдемо корені полінома;
 6. Знаходження коренів нелінійних рівнянь в середовищі MathCad;
 7. Зробимо розв’язання системи рівнянь за гроші у MathCad.

РОЗВ’ЯЗУЄМО ЗВИЧАЙНІ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНІ РІВНЯННЯ;

ВИКОНУЄМО СТАТИСТИЧНУ ОБРОБКУ ОДНОМІРНОГО ВИПАДКОВОГО МАСИВУ;

РОБИМО ПРОГНОЗ НА ПІДСТАВІ ЛІНІЙНОЇ РЕГРЕСІЇ: ТОЧНІСТЬ ПРОГНОЗУ ТА ТІСНОТА ЛІНІЙНОГО ЗВ’ЯЗКУ.

ГАРАНТІЇ

На всі виконані завдання надаємо гарантію 14 днів. Якщо потрібно буде доробити роботу і виправити помилки, то наш автор зробе це безкоштовно.

ЯК ЗАМОВИТИ?

Для замовлення готового завдання у програмі MathCad заповніть форму:

MathCad

Студенти також шукають:

 • розв’язування систем лінійних рівнянь;
 • mathcad лабораторні роботи;
 • методи розв’язання алгебраїчних рівнянь;
 • розв’язок слар;
 • частинний розв’язок слар;
 • методи розв’язання слар;
 • паралельні алгоритми прямих та ітераційних методів розв’язку систем лінійних алгебраїчних рівнянь.