Короткий зміст:

Навички при виконанні контрольних, практичних і лабораторних робіт

Як оформити результати лабораторних досліджень?

Що потрібно студентам для успішної здачі лабораторної роботи з біології?

Написання лабораторних робіт з біології на замовлення

Скільки коштує лабораторна робота з біології?

Де купити і як замовити лабораторну роботу з біології?

Навички при виконанні контрольних, практичних і лабораторних робіт

Біологія містить багато інформації про навколишній світ. Викладання біологічних наук пов’язане з придбанням знань і їх зміною.

Вчителю важливо в процесі навчання дати алгоритм до самостійного отримання готових фактів в ході лабораторних і контрольних робіт, а також в процесі екскурсій і проведення демонстраційних дослідів.

Шкільні та студентські програми з біології передбачають проведення контрольних і лабораторних робіт, які спрямовані на формування і розвиток спеціальних умінь. Вони є однією з форм активізації пізнавальної діяльності школярів та фундаментом вивчення біології в школі.

Контрольні, практичні та лабораторні роботи з біології:

 • активізують пізнавальну діяльність у школярів і студентів;
 • викликають інтерес до живої природи і навчальної дисципліни;
 • знайомлять учнів з методами пізнання біології;
 • здійснюють спостереження дослідного характеру за різними біологічними об’єктами і процесами, проводять аналіз, порівняння, роблять узагальнення і висновки;
 • розвивають спостережливість у студентів і школярів;
 • розвивають практичне мислення у школярів і студентів, а також вимогливість до результатів праці;
 • сприяють поглибленому засвоєнню знань і навичок;

Для лабораторних уроків, перш за все, характерне застосування предметної наочності і практичних методів навчання.

Залежно від дидактичних завдань лабораторні уроки проводяться при:

 • вивченні нового матеріалу,
 • на контрольно-обліковому уроці,
 • при узагальненні та систематизації знань школярів.

Лабораторні роботи вимагають ретельної і своєчасної підготовки як вчителя до їх проведення, так і учнів. У середніх класах (5-6 класи) лабораторна робота була частиною уроку і триває двадцять хвилин, в 9 класі вона може тривати до сорока хвилин.

Крім тривалості з кожним навчальним класом зростає частка самостійності.

Слід надавати перевагу індивідуальним роботам за варіантами. Тому викладач чи вчитель повинен мати достатню кількість різнорівневих завдань і натурального роздаткового матеріалу.

Завдання виконують індивідуально, фронтально або невеликими групами. Важливо, щоб всі учні працювали самостійно, а не запозичали результати друг у друга.

Уміння перевіряти теорію практично, осмислювати і об’єктивно оцінювати інформацію стане у пригоді учням в житті. Проведення лабораторних робіт дослідним методом розвиває творчий потенціал школярів.

Як оформити результати лабораторних досліджень?

Оформляються результати лабораторних робіт наступним чином:

 • Лабораторні роботи оформляються як в робочих зошитах так і в тонкім зошиті (12-18 аркушів) спеціальним чином підписаним.
 • Оформлення звіту проводиться акуратно, чорнилом синього кольору,
 • Перевіряються всі виконані лабораторні роботи з біології, з занесенням оцінок до класного журналу.
 • Малюнки повинні розташовуватися на лівій стороні зошитового листа, підписи до рисунків – внизу.
 • Схеми повинні бути великими і виконаними простим олівцем або на комп’ютері намальовані.
 • Таблиця повинна займати всю ширину сторінки зошита.
 • Вказується дата проведення роботи, тема роботи і хід роботи, який включає в себе поетапний опис виконаної роботи.

При оцінюванні результатів лабораторної роботи використовуються критерії:

 • Досягнення необхідних результатів;
 • Оформлення результатів роботи;
 • Темп і ритм роботи, чіткість і злагодженість виконання індивідуального завдання;
 • Уміння користуватися приладами, інструментами, самостійність при виконанні самостійної роботи,
 • Уміння застосовувати       теоретичні  знання             при виконанні практичної роботи,

Що потрібно студентам для успішної здачі лабораторної роботи з біології?

Лабораторні заняття є однією з важливих форм навчальної роботи студентів. Мета лабораторного практикуму – на прикладі експерименту розкрити теоретичні положення біології, як науки і забезпечити розуміння студентами досліджуваних законів і закономірностей і форм їх прояву.

Для виконання лабораторної роботи з біології є методичні вказівки вузу, в яких описуються:

 • короткі теоретичні передумови,
 • опис лабораторної установки і послідовності проведених вимірювань,
 • перелік необхідних приладів і приладдя,
 • рекомендації по обробці отриманих результатів.
 • мета практичної роботи.

В методичці наводяться питання для самоконтролю, список навчальної літератури. Напередодні заняття студент повинен підготуватися до написання лабораторної роботи. Для цього необхідно вивчити теорію і хід виконання роботи. На заняттях перед написанням роботи науковий керівник перевіряє ступінь готовності студента.

Для отримання допуску до виконання лабораторної роботи з біології потрібно знати:

 • план проведення експерименту,
 • вимоги і правила техніки безпеки, а також основні закони, що лежать в основі даного методу;
 • будову приладів, правила їх експлуатації;
 • мета індивідуальної роботи;

Після проведення вимірювань студент пред’являє науковому керівнику журнал спостережень із зафіксованими результатами, а також остаточно обробленими і проаналізованими даними.

В кінці заняття лабораторну роботу захищають. При захисті студент демонструє отримані знання і розуміння теоретичного матеріалу, вміння проводити експериментальні дослідження, обробляти і аналізувати отримані результати.

Написання лабораторних робіт з біології на замовлення

Наша компанія допоможе як школярам, ​​так і студентам впоратися з написанням лабораторної роботи з біології, і її розділів:

 • анатомія;
 • біоакустика;
 • біогеографія;
 • біоінформатика;
 • біологічна систематика;
 • біологія океану;
 • біологія розвитку;
 • біологія людини;
 • біофізика;
 • біохімія;
 • ботаніка;
 • вірусологія;
 • виникнення життя;
 • генетика;
 • геноміка;
 • гідробіологія;
 • гістологія;
 • екологія;
 • зоопсихологія;
 • космічна біологія;
 • кріобіологія;
 • математична біологія;
 • мікологія;
 • мікробіологія;
 • молекулярна біологія;
 • палеонтологія;
 • паразитологі;
 • патологія;
 • протистологія;
 • таксономія;
 • фізіологія;
 • цитологія;
 • еволюційна біологія;
 • екологія;
 • етологія;

Фахівці якісно зроблять завдання будь-якої складності. Є хороші фахівці зі знанням англійської мови. Тому якщо ви здаєте завдання в закордонний вуз, то ми зможемо знайти такого фахівця або можна просто перевести вашу лабораторну роботу на англійську мову.

На всі лабораторні роботи з біології надаємо гарантію на безкоштовне доопрацювання. Якщо у вашого наукового керівника є питання або він знайшов помилку, то автор, який взявся за виконання вашої роботи, безкоштовно її допише. Крім того всі лабораторні роботи перевіряються на плагіат.

Ми намагаємося стежити за рівнем унікальності всіх куплених у нас завдань. Якщо лабораторна робота не відповідає високій оригінальності, то ми її не зараховуємо і віддаємо на доопрацювання. До речі, у нас можлива заміна автора самої роботи. Тобто якщо автор відмовився від подальшої доробки, то ми знімаємо у нього замовлення і віддаємо іншому автору за цю ж ціну.

Лабораторна робота з біології

Скільки коштує лабораторна робота з біології?

Точного прайс-листа у нас немає. Вартість лабораторної роботи залежить в основному від складності завдання. Є дуже об’ємні і складні лабораторні роботи і вартість за такі роботи може бути не менше ніж за курсову роботу. Тому тут все індивідуально – потрібно зрозуміти спочатку всі ваші вимоги, а потім вже буде ясно – яка ціна буде за вашу роботу.

Де купити і як замовити лабораторну роботу з біології?

Замовити роботу ви можете в будь-який момент на нашому сайті. Можете навіть прямо зараз це зробити, якщо вам вона потрібна терміново. Для того щоб купити лабораторну з біології вам достатньо заповнити заявку.

Лабораторна робота з біології