Написання дипломної роботи з культурології на замовлення Культурологія – це наука, яка вивчає культуру як єдиний цілий структурний елемент суспільства. Дисципліна культурологія займається дослідженням культури з точки зору історичного і соціального досвіду людства, який виражається у втіленні специфічних норм, законів, особливостей діяльності. А також передається від покоління до покоління у вигляді ціннісних орієнтирів і ідеалів. У сучасному суспільстві культурологія навчає людство на рівні творця культури. Культурологія поділяється на фундаментальну і прикладну: різні цілі, предмети, рівень знань і узагальнення. Вивчення культурології…