Диференційне рівняння першого порядку має вигляд:

dy/dx = f(x,y)

де f(x,y) – функція двох змінних.

Для розв’язання диференційного рівняння першого порядку необхідно знайти таку функцію y(x), яка задовольняє це рівняння. Існує декілька методів розв’язання диференційних рівнянь першого порядку, серед яких:

Метод розділення змінних:

 • Розділити змінні, тобто перенести всі члени з y на один бік, а з x – на інший;
 • Проінтегрувати обидва боки рівняння;
 • Знайти розв’язок, підставивши значення початкової умови.

Метод інтегруючого множника:

 • Помножити обидва боки рівняння на певну функцію μ(x,y), яка залежить від x та y;
 • Вибрати таку функцію μ(x,y), щоб після множення рівняння на неї, ліва сторона стала повною диференціалом деякої функції ϕ(x,y);
 • Проінтегрувати обидва боки рівняння;
 • Знайти розв’язок, підставивши значення початкової умови.

Метод варіації довільної сталої:

  • Проінтегрувати обидва боки рівняння без урахування початкової умови;
  • Додати до отриманого розв’язку довільну сталу С;
  • Знайти значення сталої С, використовуючи початкову умову.

Розв’язування диференційних рівнянь може бути складним та вимагати високого рівня математичної підготовки. Тому, якщо вам потрібна допомога з розв’язанням диференційних рівнянь, радимо звернутися до викладача або використати спеціальні програми та онлайн-ресурси, що допоможуть вам у цьому процесі. Одним з таких ресурсів є Wolfram Alpha, який може розв’язати більшість типів диференційних рівнянь та надати детальну інформацію про їх розв’язок. Крім того, на сайті можна знайти численні приклади з розв’язанням диференційних рівнянь, що допоможуть зрозуміти процес розв’язання.

Також в інтернеті є багато онлайн-курсів та відеоуроків з диференційних рівнянь, які допоможуть засвоїти необхідні знання та навички. Наприклад, на сайтах Khan Academy та Coursera є курси з диференційних рівнянь для різних рівнів складності.

Не соромтеся звертатися до свого викладача або наукового керівника, якщо у вас виникли складнощі з розв’язанням диференційних рівнянь. Вони допоможуть вам зрозуміти теоретичний матеріал та підкажуть, як правильно розв’язати задачу.

Як розв’язати диференційне рівняння першого порядку