Геометрія є однією з найстаріших галузей математики, яка вивчає форми, розміри, положення та взаємні відношення між об’єктами у просторі. Застосування геометрії широко розповсюджене в нашому повсякденному житті та в різних галузях науки і техніки. Одним з ефективних способів перевірки знань з геометрії є тестування. Тестування з геометрії використовується в школах, коледжах та університетах, де студенти вивчають геометрію. Ці тести можуть бути в формі письмових завдань, усних відповідей або практичних завдань. Вони допомагають перевірити знання студентів з таких тем, як геометричні…