Грунтознавство

Вивчаючи будову нашої планети, ми стикаємося з таким природним тілом як грунт. Це шар земної кори, який є для людства предметом праці і засобом виробництва. Грунтознавство вивчає структуру, властивості, склад грунтів, процеси ґрунтоутворення, її географічне розташування, раціональне використання і охорону земель. Ця наука зародилася в кінці 19 століття і відноситься до природничих.

Грунт, як самостійне природне тіло, володіє унікальними властивостями. Цим самим він відрізняється від гірських порід і мінералів, з яких утворюється. До складу ґрунту входять групи глинистих мінералів, які володіють високим сорбційними ефектом. Це дозволяє тривалий час утримувати вологу і різні хімічні сполуки. Грунт поділяють на три фази: тверда фаза – органічна; газова фаза – повітря в порах; рідка фаза – грунт, розчинена в рідини.

Грунтознавство більшою своєю частиною відноситься не тільки до агрономічних дисциплін, а й зачіпає такі науки як фізика, хімія, мінералогія, геологія, біологія. Всі знання з цих галузей дають можливість більш досконально вивчити грунт як природну систему, в якій безперервно протікають процеси обміну речовин.

Купуючи землю для будівництва або сільської діяльності, необхідна якісна оцінка стану грунту. Грунтознавець грамотно оцінює стан грунту і визначає її сорт. Потреба в таких фахівцях постійно зростає. Тому фахівці-ґрунтознавці можуть знайти собі місце в області екології, лісового господарства, в державних установах з обліку і контролю земельних ресурсів.

В даний час дисципліна Ґрунтознавства вивчається в більшості ВНЗ нашої країни. Це пов’язано з родючістю наших земель. Унікальний грунтовий склад дає можливість виростити до 90% продуктів харчування для людини. Детально вивчаючи грунтознавцями структуру і властивості нашої землі, тим якісніше урожай буде вирощуватися.

Вчитися на грунтознавця – це складний і трудомісткий процес. Від студентів постійно вимагають виконувати різноманітні самостійні роботи, писати реферати, доповіді, контрольні. На вивчення літератури йде багато часу і сил. Щоб полегшити навчальний процес багато студентів звертаються за допомогою в спеціалізоване агентство «Студік». У нас ви можете замовити диплом, проект, курсову або наукову роботу з ґрунтознавства та інших дисциплін. Тут ви отримаєте якісне обслуговування, швидкий результат і унікальну роботу.

Грунтознавство

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.