Допоможемо написати магістерську дисертацію. Допомога в оформленні магістерської роботи.

Замовити магістерську роботу: магістерські дисертації на замовлення

Магістерська дисертація

Що таке магістерська робота і звідки вона з’явилася?

 

Магістерська робота або магістерська дисертація – це головна підсумкова письмова науково-дослідницька робота студента, яка пишеться для отримання диплома магістра.

Цей вид наукових робіт з’явився у нас завдяки Болонському процесу. Він складається з дворівневої системи вищої освіти: бакалаврат і магістратура. Раніше в Україні була однорівнева система вищої освіти і після закінчення ВНЗ випускалися фахівці – спеціалісти. Зараз же бакалаври навчаються 4 роки і в підсумку пишуть дипломну роботу, а магістри (їх ще називають магістранти) вчаться ще 1,5 – 2 роки і пишуть магістерську дисертацію. І бакалаври, і магістри захищають свої наукові роботи перед вищою атестаційною комісією.

З чого складається магістерська дисертація?

Як і будь-яка науково-дослідна студентська робота, магістерська складається з теоретичного розділу, процесу застосування теорії на практиці, і висновків з практичними результатами.

Мета випускної атестаційної роботи: з’ясувати рівень підготовленості студента в застосуванні теоретичних знань у практичній діяльності, що і потрібно викласти в дослідженні.

Тема, яка досліджується, розкривається з використанням теоретичних положень, при цьому потрібно показати, як вона застосовується на практиці. Також, висвітлюються виявлені проблеми в цій темі і практичні рекомендації по їх вирішенню. Обов’язково в магістерської дисертації необхідно відобразити міжнародний досвід або дослідження по темі роботи.

Як же вибрати тему випускної кваліфікаційної роботи? Теми щороку розробляються співробітниками кафедри і затверджуються ректором університету. Після цього вони оголошуються магістрантам. При виборі теми роботи необхідно в першу чергу керуватися особистим інтересом. Дослідження повинно бути цікаво вам, тоді і писати магістерську роботу буде легко і цікаво, захоплююче. Список тем обраних студентами узгоджується з науковими керівниками і затверджується ректором.

Науковий керівник і його роль при написанні магістерської роботи.

Науковий керівник це друг, помічник, порадник магістранта, але в той же час він і суворий, вимогливий викладач. Він призначається керівництвом ВНЗ. Науковий керівник і студент наділені взаємними правами та обов’язками, за невиконання яких вони несуть відповідальність.

Коротко розглянемо обов’язки і права наукового керівника:

– обов’язки:

допомагати студенту в написанні роботи, брати участь в розробці змісту наукової роботи, календарного плану написання магістерської дисертації, допомагати в підборі необхідної літератури, уважно ознайомлюватися з написаними частинами роботи і при необхідності вносити свої корективи і рекомендації;

– права наукового керівника: вимагати від магістранта написання роботи згідно затвердженого плану і змісту, вимагати виконання правил і рекомендацій з написання наукової роботи.

До обов’язків магістранта відноситься: виконати вимоги і рекомендації наукового керівника, написання і здача студентської роботи згідно затвердженого календарного плану та змісту.

Також магістрант має право вимагати від наукового керівника допомоги при написанні наукової роботи.

Терміни написання і здачі магістерської дисертації

І так, тема роботи обрана і затверджена науковим керівником. Наступним важливим етапом буде складання і затвердження плану написання роботи по частинах і остаточних термінів здачі готової роботи. Після цього необхідно підготувати і затвердити основу магістерської дисертації «зміст». Його можна назвати останнім підготовчим штрихом, так як після його затвердження необхідно приступати до написання наукової роботи.

Дуже важливими і трудомісткими після змісту є вступ і висновок магістерської роботи. Чому так? У вступі необхідно досконально описати науковий апарат дослідження, мета, завдання, гіпотезу всієї роботи. У висновку ж потрібно зробити висновки, підвести підсумок дослідження і міркувань на тему.

Також, слід зазначити, що в ході написання магістерської роботи студенту необхідно буде написати наукову статтю і не одну з теми дослідження. Статті обов’язково опублікувати в спеціальних наукових журналах згідно спеціальності (філологи не публікують свої статті в економічних виданнях і навпаки). А ще однією з глав дисертації може бути курсова робота з обраної теми.

Структурні елементи магістерської дисертації

Кожна науково-дослідницька робота має свою структуру, розроблену і затверджену навчальним закладом, виконати яку просто необхідно. Магістерська робота не виняток і складається з таких обов’язкових структурних елементів:

– титульний лист,

– зміст,

– нормативні посилання,

– визначення,

– позначення і скорочення,

– вступ,

– основна частина (кілька глав, які поділяються на 3-4 параграфа),

– висновок,

– список використаної літератури,

– додатки.

До роботи обов’язково пишеться автореферат обсягом 0,5-1 лист А4. Автореферат пишеться українською та англійською мовою.

Науковий керівник пише рецензію на готову магістерську дисертацію.

До захисту магістрант готує доповідь по своїй дослідницькій роботі та презентацію.

Робота над науковим дослідженням та захист магістерської роботи показують рівень підготовки фахівця і володіння знаннями, здатність магістранта самостійно вирішувати завдання, лаконічно й аргументовано викладати інформацію, захищати свою точку зору. Це як писати твір, але аргументовано і з наукової точки зору.

У чому різниця між магістерською роботою і дипломною?

Існує думка, що магістерська і дипломна роботи це одна і та ж робота, тільки перша більша за обсягом. Але це не зовсім так.

Як і будь-яка науково-дослідна робота вони дуже схожі. До однакових елементів робіт відносяться: узгодження і затвердження плану роботи, структура роботи, аналіз і відбір бібліографічних матеріалів. Але, магістерська робота вимагає більш глибокого дослідження теми, необхідно вникнути і викласти свої міркування, і природно вимоги до неї більш серйозні. У той же час такі вимоги як комплексне, самостійне, а в деяких випадках і експериментальне підтвердження результатів проведеного наукового дослідження, форма оформлення і захисту магістерської дисертації більше схожі на кандидатську наукову роботу. Як підсумок, вимоги до випускної кваліфікаційної роботи магістра і бакалавра абсолютно різні.

Перевірка магістерської дисертації на плагіат

Слід звернути увагу, що всі науково-дослідні студентські роботи перевіряються на плагіат і унікальність.

Плагіат – це використання чужої роботи (або ідеї) без посилання на автора.

Щоб написати магістерську роботу магістранти використовують як основу теоретичні матеріали, а як доповнення – практичну інформацію. При їх використанні в обов’язковому порядку необхідно робити посилання на джерело цієї інформації (чужу наукову роботу). Якщо цього не вказувати, то студента звинуватять у плагіаті, а роботи не пройде перевірку на унікальність.

Якщо у вас немає часу, щоб якісно вивчити і підібрати матеріал для грамотного створення проекту, то ідеальним варіантом буде замовити написання магістерської дисертації у фахівців. Ми допоможемо вам зробити роботу на вищому рівні.

Агентство Студік допомагає студентам, магістрантам в написанні магістерських дисертацій, дипломних робіт на замовлення українською, російською та англійською мовою.

Ми допоможемо вам написати магістерську дисертацію з таких дисциплін:

 • психологія
 • педагогіка
 • програмування
 • економіка
 • інформатика та обчислювальна техніка
 • дизайн
 • юриспруденція (право)
 • менеджмент
 • туризм
 • філологія
 • історія

Це далеко не повний перелік дисциплін.

Всі роботи виконуються якісно, ​​оформлення згідно вимог навчального закладу і ГОСТу в обумовлений термін і обов’язково проходять перевірку на плагіат.

Як замовити магістерську дисертацію?

Щоб замовити або купити магістерську дисертацію в нашому агентстві необхідно вказати точну тему роботи, предмет (або спеціальність), методичні рекомендації до написання та оформлення роботи, терміни остаточної здачі роботи.

Вартість роботи включає в себе: розробка плану роботи для узгодження з науковим керівником, написання магістерської дисертації, коригування та доповнення готової роботи, відповідність роботи вимогам до унікальності.

Також, наші фахівці допоможуть вам написати наукову статтю для публікації, доповідь і презентацію до захисту.

Багато років, від сесії до сесії, ми якісно надаємо допомогу студентам таких відомих навчальних закладів як:

– Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ;

– Національний університет «Львівська політехніка»;

– Міжрегіональна академія управління персоналом;

– Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

– Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

– Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана;

– Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова;

– Харківський національний автомобільно-дорожній університет;

– Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова;

– Київський міжнародний університет і багато інших ВНЗ.

Для оформлення замовлення на написання магістерської дисертації заповніть форму нижче:

Магістерська дисертація

Ключові запити за якими ви потрапили на наш сайт:

магістерська магістерська дисертація

педагогіка дисертація

захист магістерської
магістерська приклад магістерська робота
рецензія на магістерську кваліфікаційна робота
теми магістерських захист дисертації
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.