Погляд на західноєвропейську філологію: 5-лекційний контент план

Лекція 1: Тема: Історія західноєвропейської філології

Лекція 2: Тема: Мовні процеси в західноєвропейській філології

Лекція 3: Тема: Література західноєвропейських країн

 • Основні риси літературних традицій Франції, Німеччини, Італії та Великої Британії;
 • Представники західноєвропейської літератури: Вольтер, Шиллер, Данте Аліг’єрі, Шекспір, Джордж Оруелл та інші;
 • Особливості розвитку літератури кожної країни.

Лекція 4: Тема: Жанри західноєвропейської літератури

 • Епос;
 • Роман;
 • Драма;
 • Поезія;
 • Казка та фольклор.

Лекція 5: Тема: Сучасні тенденції у західноєвропейській філології та літературі

 • Сучасні проблеми західноєвропейської філології;
 • Художній інтернаціоналізм: міжкультурна взаємодія та міжмовний діалог в літературі;
 • Текстологія в західноєвропейській філології: основні поняття та методи дослідження;
 • Літературні течії в Західній Європі: від класицизму до сучасності;
 • Порівняльна лінгвістика: головні принципи та методи дослідження в західноєвропейській філології;
 • Вплив західноєвропейської літератури на світову культуру;
 • Розвиток мовної ситуації в Західній Європі: історичний нарис та сучасні тенденції.